Lytt til Radio PS... åpner i et nytt vindu. Beklageligvis er det stille på denne spilleren når Radio Nordvest sender over vårt sendenett, hverdager 10:00 til 12:00, samt 18:00 til 19:30. Men dette vil vi ordne i løpet av noen dager.

Noen andre nettradioer ...

Stor global oversikt: Våre samarbeidspartnere:
Sendeplan Radio Nordvest  www.nitti10.no

Frekvenser og dekningsområde 
 

Dekningsområde

Radio PS har konsesjon til kommunene Molde, Fræna, Aukra, Midsund og Vestnes. Det vil si at dekkningsområdet er i hovedsak ytre del av Romsdal, men en kan høre radioen også enkelte steder på Nordmøre og Sunnmøre.

Området er en trekant - omtrentlig fra Smøla i nord, ned mot Åndalsnes og derfra vestover til Ålesund. Utenfor land, på havet, begrenses lytterforholdene av jordkrummingen.

Møre og Romsdal består av fjorder og fjell, for at en skal høre sendingene kreves normalt en åpen luftlinje direkte til senderen. Derfor er det flere steder som ligger i skyggen for radiobølgene (bak høydedrag eller fjell) og da kan signalet bli dårlig eller helt borte. Flere steder kan en ta inn radioen på refleksbølger, det vil si radiobølger som treffer fjellsider og sendes videre i en ny rettning (speiles).


Frekvenser

FM-bandet i vårt nærområde
99.4 Mhz - Molde sentrum
104.2 Mhz - Tusten
107.5 Mhz - Molde
105,9 - Skalten er for øyeblikket ute av drift.

DAB i vårt nærområde
Dersom du ikke finner Radio PS i kanallisten, gjør et kanalsøk (scan) på DAB-radioen din. Vi har et tilsvarende dekningsområde på DAB som vi har på FM, men bedre i indre deler av romsdal.

Nettradio - internett
Du finner mulighet for å lytte fra denne nettsiden, eller søke etter - Radio PS Molde

Dekningsområde - Radio PS
 

Dab og Radio PS
RADIO PS - DAB - FM - nettradio
* Radio Ps vil fortsette å sende som før over FM-nettet.
* Det gjør vi så lenge vi har konsesjon til det.
* Radio PS er en dugnadsradio basert på frivillige gaver.
* Å sende på DAB medfører en betydelig merkostnad og har vært umulig for oss av økonomiske årsaker.
* I 2020 så vi en mulighet til å sende over DAB og bestemte oss for å satse.
* Tidlig i juni 2020 kom DAB sendingen på plass.
* Lytt til oss på DAB eller FM i vårt nærområde ...
  ... og internett (nettradio) nesten hvor som helst i verden.

FAKTA OM FM - DAB RADIO
* DAB - Digital Audio Broadcasting, på norsk digital lydkringkasting.
* DAB er en europeisk standard for digitalradio.
* Standarden krever nytt mottakerutstyr, du må ha en DAB-radio eller en adapter.
* FM-nettet ble tatt i bruk i Norge i 1954.
* I 1995 startet NRK prøvesendinger med DAB.
* DAB gir plass til flere kanaler og informasjon.
* NRK og andre landsdekkende radiostasjoner ønsket raskest mulig overgang for å spare penger.
* Vilkårene for slukking ble vedtatt av Stortinget i 2011.
* I 2015 vedtok regjeringen at Norge skal stenge FM-nettet i løpet av 2017.
* Nedstegningen på FM gjalt de store aktørene, som NRK og noen flere.
* Du kan fortsatt høre mange lokalradioer på FM-nettet etter at hovednettet er slukket.
* Norge er det første landet i Europa som slukker FM-nettet.

.

Sendeplan 

Mandag

00:00 Sendepause til kl 06:00
06:00 Riksnyheter
06:05 Nistepakka
06:10 Morgenmelodier
06:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
07:00 Riksnyheter
07:02 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
07:05 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
07:30 Letta og Finn deler fra sitt hjerte i ord og toner
08:00 Riksnyheter
08:10 Dyp kaller på dyp (andakt), Sølvi Hjertvik Nilsen
08:30 Vindu mot livet, ved Johnn Hardang
09:00 Riksnyheter
09:02 Countrytimen, ved Arnstein Sivertsen
10:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
12:01 Riksnyheter
12:02 Southern Gospel Hour, ved Tore Lie
13:00 Riksnyheter
13:02 Til Ettertanke, ved Harald Henriksen
14:00 Riksnyheter
14:02 Åpne Dører
14:30 Letta og Finn deler fra sitt hjerte i ord og toner
15:00 Riksnyheter
15:02 Ettermiddagstoner
16:00 Riksnyheter
16:02 Inger Johannes Hjørne
16:30 Tid for bok (opplesning)
17:00 Riksnyheter
17:02 Lovsang, ved Arnstein Sivertsen
18:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
19:30 Kveldssending med programoversikt
19:32 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
19:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
20:00 Countrytimen, ved Arnstein Sivertsen
21:00 Dette er mitt liv, ved Jørgen Reinertsen
22:00 Lovsang, ved Arnstein Sivertsen
23:00 Irenes kvarter, ved Irene Krokeide Alnes
23:15 Blå Minutter, Halvard Hatlen
23:45 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen

 

Tirsdag

00:00 Sendepause til kl 06:00
06:00 Riksnyheter
06:05 Nistepakka
06:10 Morgenmelodier
06:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
07:00 Riksnyheter
07:02 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
07:05 Ukens fugl, ved Halvard Hatlen
07:15 Sverre Eides Refleksjoner, ved Sverre Eide
08:00 Riksnyheter
08:10 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen
08:30 Vindu mot livet, ved Johnn Hardang
09:00 Riksnyheter
09:02 Irenes kvarter, ved Irene Krokeide Alnes
09:15 Inger Johannes Hjørne
09:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
10:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
12:01 Riksnyheter
12:02 Melodiradio, ved Harald Henriksen
12:20 Åpne Dører
12:30 Blå Minutter, Halvard Hatlen
13:00 Riksnyheter
13:02 Countrytimen, ved Arnstein Sivertsen
14:00 Riksnyheter
14:02 Dette er mitt liv, ved Jørgen Reinertsen
15:00 Riksnyheter
15:02 Ettermiddagstoner
15:30 Letta og Finn deler fra sitt hjerte i ord og toner
16:00 Riksnyheter
16:02 Ettermiddagstoner
17:00 Riksnyheter
17:02 Litt musikk i en halvtime
17:35 Ukens fugl, ved Halvard Hatlen
18:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
19:30 Kveldssending med programoversikt
19:32 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
19:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
20:00 Bibelundervisning / Tale
21:00 Olavs musikktime, ved Olav Lindstølen
22:00 Bak Bibelen, ved Harald Henriksen
22:15 Kveldstoner
22:30 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen
23:00 Naturens verden, ved Halvard Hatlen

 

Onsdag

00:00 Sendepause til kl 06:00
06:00 Riksnyheter
06:05 Nistepakka
06:20 Irenes kvarter, ved Irene Krokeide Alnes
06:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
07:00 Riksnyheter
07:02 Dette er mitt liv, ved Jørgen Reinertsen
08:00 Riksnyheter
08:10 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen
08:30 Vindu mot livet, ved Johnn Hardang
09:00 Riksnyheter
09:02 Bak Bibelen, ved Harald Henriksen
09:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
10:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
12:01 Riksnyheter
12:02 Bibelundervisning / Tale
13:00 Riksnyheter
13:02 Olavs musikktime, ved Olav Lindstølen
14:00 Riksnyheter
14:02 Lovsang, ved Arnstein Sivertsen
15:00 Riksnyheter
15:02 Blå Minutter, Halvard Hatlen
15:30 Sverre Eides Refleksjoner, ved Sverre Eide
16:00 Riksnyheter
16:02 Ettermiddagstoner
17:00 Riksnyheter
17:02 Ukens fugl, ved Halvard Hatlen
17:15 Inger Johannes Hjørne
17:45 Småstykker fra Kari Vinjes barnebøker
18:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
19:30 Kveldssending med programoversikt
19:32 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
19:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
20:00 Shalom, ved S.I. Strømsholm
20:30 Til Ettertanke, ved Harald Henriksen
21:30 Bibelen og tida, ved Kurt Urhaug
21:45 Ukens fugl, ved Halvard Hatlen
22:00 Sanger vi aldri glemmer, ved J.R. Hardang
22:15 Bibelundervisning ved Arvid Berntsen
23:30 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
23:45 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen

 

Torsdag

00:00 Sendepause til kl 06:00
06:00 Riksnyheter
06:05 Nistepakka
06:10 Morgenmelodier
06:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
07:00 Riksnyheter
07:02 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
07:05 Morgenmusikk
08:00 Riksnyheter
08:10 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen
08:30 Vindu mot livet, ved Johnn Hardang
09:00 Riksnyheter
09:02 Bibelen og tida, ved Kurt Urhaug
09:20 Ukens fugl, ved Halvard Hatlen
09:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
10:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
12:01 Riksnyheter
12:02 Shalom, ved S.I. Strømsholm
12:30 Tid for bok (opplesning)
13:00 Riksnyheter
13:02 Sanger vi aldri glemmer, ved J.R. Hardang
13:30 Letta og Finn deler fra sitt hjerte i ord og toner
14:00 Riksnyheter
14:02 Åpne Dører
14:20 Småstykker fra Kari Vinjes barnebøker
15:00 Riksnyheter
15:02 Ettermiddagstoner
16:00 Riksnyheter
16:02 Ettermiddagstoner
17:00 Riksnyheter
17:02 Irenes kvarter, ved Irene Krokeide Alnes
17:30 Bak Bibelen, ved Harald Henriksen
18:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
19:30 Kveldssending med programoversikt
19:32 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
19:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
20:00 Naturens verden, ved Halvard Hatlen
21:00 Southern Gospel Hour, ved Tore Lie
22:00 Gamelt frå Vestnes, opplesning Harald Henriksen
22:15 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen
23:00 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
23:15 MIFF - Med Israel for fred, ved Conrad Myrland
23:30 Inger Johannes Hjørne


 

Fredag

00:00 Sendepause til kl 06:00
06:00 Riksnyheter
06:05 Nistepakka
06:10 Morgenmelodier
06:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
07:00 Riksnyheter
07:02 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
07:05 Bak Bibelen, ved Harald Henriksen
07:20 Tid for bok (opplesning)
08:00 Riksnyheter
08:10 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen
08:30 Vindu mot livet, ved Johnn Hardang
09:00 Riksnyheter
09:02 Gamelt frå Vestnes, ved Harald Henriksen
09:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
10:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
12:01 Riksnyheter
12:02 Dette er mitt liv, ved Jørgen Reinertsen
13:00 Riksnyheter
13:02 Southern Gospel Hour, ved Tore Lie
14:00 Riksnyheter
14:02 Naturens verden, ved Halvard Hatlen
15:00 Riksnyheter
15:02 Inger Johannes Hjørne
15:30 Letta og Finn deler fra sitt hjerte i ord og toner
16:00 Riksnyheter
16:02 Lovsang, ved Arnstein Sivertsen
17:00 Riksnyheter
17:02 Blå Minutter, Halvard Hatlen
18:00 Sending fra Radio Nordvest (Norrøna Radio), Ålesund
19:30 Kveldssending med programoversikt
19:35 Møteopplysninger for helgen og uken
19:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
19:55 Sverre Eides Refleksjoner, ved Sverre Eide
20:25 Melodiradio, ved Harald Henriksen
20:45 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
21:00 Til Ettertanke, ved Harald Henriksen
22:00 Dette er mitt liv, ved Jørgen Reinertsen
23:00 Dyp kaller på dyp (andakt) Sølvi Hjertvik Nilsen
23:45 Musikk mot natt

 

Lørdag

00:00 Sendepause til kl 06:00
06:00 Morgenmelodier
07:00 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
07:05 Olavs musikktime, ved Olav Lindstølen
08:00 Riksnyheter
08:02 Naturens verden, ved Halvard Hatlen
09:00 Riksnyheter
09:02 Programoversikt
09:05 Ny dimensjon, ved Aril Edvardsen
09:20 Melodiradio, ved Harald Henriksen
09:40 Veien gjennom Bibelen, ved Øyvind Brakvatne
09:55 Møteopplysninger for helgen og uken
10:00 Riksnyheter
10:02 Sverre Eides Refleksjoner, ved Sverre Eide
10:30 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
11:00 Riksnyheter
11:02 Til ettertanke, ved Harald Henriksen
12:00 Riksnyheter
12:02 Blå Minutter, Halvard Hatlen
12:30 Lørdagstoner
13:00 Riksnyheter
13:02 Melodiradio, ved Harald Henriksen
13:20 Lørdagstoner
14:00 Riksnyheter
14:02 Inger Johannes Hjørne
14:25 Lørdagstoner
15:00 Riksnyheter
15:02 Lørdagstoner
16:00 Riksnyheter
16:02 Countrytimen, ved Arnstein Sivertsen
17:00 Riksnyheter
17:02 Southern Gospel Hour, ved Tore Lie
18:00 Riksnyheter
18:02 Olavs musikktime, ved Olav Lindstølen
19:00 Lørdagsmusikk
20:00 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
20:25 Åpne Dører
20:40 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
21:00 Småstykker fra Kari Vinjes barnebøker
21:20 Ukens fugl, ved Halvard Hatlen
21:30 Tid for bok (opplesning)
22:00 Til ettertanke, ved Harald Henriksen
23:00 Lovsang, ved Arnstein Sivertsen

 

Søndag

00:00 Countrytimen, ved Arnstein Sivertsen
01:00 Sendepause til kl 06:00
06:00 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
06:05 Morgenmelodier
06:30 Sverre Eides Refleksjoner, ved Sverre Eide
07:00 Irenes kvarter, ved Irene Krokeide Alnes
07:15 Vindu mot livet, ved Ola Bjorland
07:45 Tid for bok (opplesning)
08:00 Morgenmusikk
09:00 Inger Johannes Hjørne
09:30 Shalom, ved Sigurd Inge Strømsholm
10:00 Møteopplysninger for helgen og uken
10:02 Søndagsmøtet (tale)
11:00 Riksnyheter
11:02 Southern Gospel Hour, ved Tore Lie
12:00 Riksnyheter
12:02 MIFF - Med Israel for fred, ved Conrad Myrland
12:15 Melodiradio, ved Harald Henriksen
12:45 Åpne Dører
13:00 Riksnyheter
13:02 Søndagstoner
13:30 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
14:00 Riksnyheter
14:02 Naturens verden, ved Halvard Hatlen
15:00 Riksnyheter
15:02 Countrytimen, ved Arnstein Sivertsen
16:00 Riksnyheter
16:02 Dette er mitt liv, ved Jørgen Reinertsen
17:00 Riksnyheter
17:02 Sverre Eides Refleksjoner, ved Sverre Eide
17:30 Shalom, ved Sigurd Inge Strømsholm
18:00 Riksnyheter
18:02 Møteopplysninger for helgen og uken
18:05 Søndagsmøtet (tale)
19:00 Kveldstoner
20:00 Til ettertanke, ved Harald Henriksen
21:00 Olavs musikktime, ved Olav Lindstølen
22:00 Kristent Nyhetsmagasin, ved Arnstein Sivertsen
22:15 Irenes kvarter, ved Irene Krokeide Alnes
22:30 Blå Minutter, Halvard Hatlen
23:00 Hver dag med Jesus (andakt), Tarald Drejer
23:05 Musikk mot natt

 

Om programmene

 

Musikk programCountrytimen

Radio PS har sendt country program helt siden 1988. Da het det Countryhalvtimen. Første programleder var Torkild Myrseth. I 1996 ble programmet utvidet til en hel time, og ny programleder ble Arnstein Sivertsen.

Programmet har en stor lytterskare og tar for seg både gammel og ny countrymusikk. Flere har kontaket radioen og gitt utrykk for at programmet sender musikk som de ikke hører på andre stasjoner. Countrymusikken har et sterkt folkelig preg som mange liker og tekster som mange kjenner seg igjen i. Mye av musikken har et evangelisk preg. Liker du countrymusikk så er dette programmet for deg.

Sendetider:
Mandag kl. 09:02 og 20:00
Tirsdag kl. 13:02
Lørdag kl. 16:02
Søndag kl. 00:00, 15:02

Jazz-å

Musikk og prat, inneholder den mer tradisjonelle og tidlige jazzmusikken, men også med litt annen musikk, gjerne av litt eldere årgang. Programmene er laget av Ståle Harsvik, som også er programvert.

Sendetider:
Sendt tidligere

Favorittmusikk

Randi Tøvik var den første som produserte musikkprogram på Radio PS. Programmene var først produsert på lydbånd "storspole" og kassett. Disse er nå digitalisert. En Artist blir presentert i hvert program. Programmene er produsert for en del år tilbake og sendes i reprise.

Sendetider:
Sendt tidligere

Melodiradio

Program med sang og musikk, gjerne av fin årgang fra noen år tilbake. Harald Henriksen er produsent og programleder.

Sendetider:
Tirsdag kl. 12:02
Fredag kl. 20:25
Lørdag kl. 09:20 og 13:02
Søndag kl. 12:15

Sanger vi aldri glemmer

Program fra P7 kristen Riksradio. Tar for seg bakgrunnen for mange av de kristne sangene og salmene i den store kristne sangskatten.

Programleder er Johnn R. Hardang.

Sendes:
Onsdag kl. 22:00
Torsdag kl. 13:02

Lovsang

Et program med lovsanger til oppmuntring, oppbyggelse og helbredelse. Sangvalget er nyere lovsanger. Arnstein Sivertsen er programansvarlig.

Sendetider:
Mandag kl. 17:02 og 22:00
Onsdag kl. 14:02
Fredag kl. 16:02
Lørdag kl. 23:00

Toner fra New Orleans

Dette er et program produsert av Kikkan Sættem – mangeårig president i Molde Internasjonale Jazzfestival. Som tittelen sier så er innholdet for det meste jazz fra New Orleans. Programlederen øser av sin rikholdige kunnskap og spiller fra sin platesamling. Også med originale opptak av diverse sjeldenheter.

Sendetider:
Sendt tidligere

Olavs musikktime

Et sangprogram med et klart evangelisk innhold - til trosstyrke, oppmuntring og oppbyggelse. De fleste synges på norsk eller svensk språk. Olav Lindstølen er programansvarlig, han har en blid sørlandsdialekt og er bosatt i Froland.

Sendetider:
Tirsdag kl. 21:00
Onsdag kl. 13:02
Lørdag kl. 07:02 og 18:02
Søndag kl. 21:00

Til ettertanke

Programmet tar for seg et stort og variert utvalg sanger, spesielt fra en del år tilbake. Programlederen spiller fra sin rikholdige samling plater, mange av en litt eldre årgang. De fleste sangene er evangeliske og ofte bindes de sammen med et bibelord eller en kort andakt. Lyttere av den eldre garde setter stor pris på programmet.

Programleder er Harald Henriksen.

Sendetider:
Mandag kl. 13:02
Onsdag kl. 20:30
Fredag kl. 21:00
Lørdag kl. 11:02 og 22:00
Søndag kl. 20.00

Blå Minutter

En halvtime, omlag - med blålige toner fra ulike sjangere som country, blues, jazz og enda flere. De fleste programmene tar utgangspunkt i en artist - litt om biografien og livet, og selvsagt rekker vi å lytte til musikken. Hvert program avsluttes med et bibelsitat. Programansvarlig er Halvard Hatlen.

Sendetider:
Mandag kl. 23:15
Tirsdag kl. 12:30
Onsdag kl. 15:02
Fredag kl. 17:02
Lørdag kl. 12:02
Søndag kl. 22:30

Med basuners klang

Som tittelen sier så er innholdet alt som har med blåsemusikk i alle dets former. Programleder er Rolf Strand. Han er musikklærer, korpsdirigent og historieskriver. Han øser rikholdig av sin kunnskap og forteller historiene bak musikkproduksjonene. Og ikke minst spiller han fra sin store platesamling av denne type musikk.

Sendt tidligere

Southern Gospel Hour

Southern Gospel er blitt et begrep innen kristen musikk og mange setter stor pris på den friske sangen og musikken. Programleder er Tore Lie, han har inngående kjennskap til musikksjangeren med sitt opphav i sørstatene i USA. Lie har vært på flere turer til USA, deltatt på mangfoldige konserter og kjenner mange av artistene personlig. Liker du Bill Gaither Homecomming musikk, så er dette programmet for deg.

Sendetider:
Mandag kl. 12:02
Torsdag kl. 21:00
Fredag kl. 13:02
Lørdag kl. 17:02
Søndag kl. 11:02

 

Undervisning / OppmuntringSverre Eides Refleksjoner

Programmet med tanker, kommentarer og refleksjoner over bibeltekster, tiden vi lever i, Israel og Midtøsten - og noen minner fra tider som var. Grunnvollen er Bibelen, Guds Ord. Det blir også plass til noen velvalgte sanger. Produsent er Sverre Eide.

Sendetider:
Tirsdag kl. 07:15
Onsdag kl. 15:30
Fredag kl. 20:00
Lørdag kl. 10:02
Søndag kl. 06:30 og 17:02

Bak Bibelen

Programmet er bygd over en bok som er utgitt av Det Norske Bibelselskap. Den tar for seg ting, gjenstander, boligforhold, klesdrakter, matkultur, kulturliv og mer i bibelsk tid. Lytteren får en bedre forståelse av Guds Ord, samtidig som det blir mer levende og interesant. Produsent er Harald Henriksen.

Sendetider:
Tirsdag kl. 22:00
Onsdag kl. 09:02
Torsdag kl. 17:30
Fredag kl. 07:02

Shalom

Programmet er et temaprogram og har gått en årrekke på Radio PS, helt siden 1985. Bjarne Horsgård var den som startet Shalom. Programmet ble lagt ned i 2000. Nye Shalom startet i 2008, med programleder Sigurd Inge Strømsholm.

Programmet innholder bibelundervisning og ulike tema som Israel i dag, misjonens historie og gjester som forteller om sin vei til Kristus.

Sendetider:
Søndag kl. 09:30 og 17:30
Onsdag kl. 20:00
Torsdag kl. 12:02

Bibelens Endetidsprofetier

Programserien ble innkjøpt fra Radio 7 i Oslo. Hvert program var opprinnelig på 2 timer, men er redigert til en time og tillpasset vårt sendesjema. Tar for seg Bibelens profetier om Endetiden, Skrifter i fra Åpenbaringen og Daniels bok. Antikrist. Det gjennoppståtte romeriket. Verdens situlasjonen i endetiden. Hvis du er intresert i hva som skal skje i framtiden så er dette et program for deg. Programleder er Jan Lylleby.

Sendetider:
Sendt tidligere

Veien gjennom Bibelen

Bibelundervisning der en går gjennom hele Bibelen. Programmet har gått på Radio PS helt siden starten i 1984, og er den norske utgaven av Thru the Bible, verdens mest utbredte kristne radioproduksjon. Programmet sendes på Radio PS opp til tre ganger daglig. Godt tips: Lytt på programmet før du går på arbeid som ditt personlige bibelstudium. Anbefales.

Første norske programleder var Øyvind Brakvatne. Produksjonsselskapet var Euromedier. Senere overtok P7 kristen Riksradio produksjonen. Ny programleder og norsk produsent er Åge Nevland. Tid: ca. 13 minutter.

Sendetider:
Mandag kl. 06:45 - 19:40
Tirsdag til fredag kl. 06:45 - 09:40 - 19:40
Lørdag kl. 09:40

Irenes kvarter

Er et 15 minutter langt program og hovedinnholdet er sentral kristen forkynnelse. I hvert program vil du få møte et ekte og varmt menneske, med en tydelig og klar forkynnelse i enkel form og med et lett forståelig språk. Det vil være mye fin kristen sang og musikk. Irene Krokeide Alnes er programvert og programmene er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Irene Krokeide Alnes har reist som sangevangelist i Indremisjonsforbundet (ImF) siden 1973. Irene er født på Krokeide i Fana, men er bosatt på Godøy på Sunnmøre. Sammen med Marit Stokken har hun i mer enn førti år reist Norge rundt med evangeliske møter. Ofte rike tider med vekkelse og fornyelse. Marit og Irene har utgitt en lang rekke plateinnspillinger.

Sendetider:
Mandag kl. 23.00
Tirsdag kl. 09:00
Onsdag kl. 06:15
Torsdag kl. 17:02
Søndag kl. 07:00 og 22:15

Gudstjeneste - Møteopptak

Hver søndag har Radio PS i alle år sendt møteopptak eller en tale på formiddag og ettermiddag. Denne går i reprise tidlig tirsdag om natten. De fleste taler er av nyere dato, men det kan forekomme opptak er helt fra fra 1970-tallet og frem til idag.
På tirsdagskveld og onsdag midt på dagen sendes også en tale fra Radio PS sitt etterhvert rikholdige arkiv.

Radioens samling av taler og forkynnelse vokser jevn og trutt. De aller fleste er gjort på Sion Molde, men noen er fra Nordvestkirka (Fræna Pinsemenighet) eller andre menigheter.
Arnstein Sivertsen hadde ansvaret for Sions Kassettsentral helt til Radio PS overtok i 1984. Sions Kasettsentral bestod av en lang rekke opptak av taler og undervisning gjennom flere år. Mange av de eldre innspillingene på kasett er digitalisert.
Da det ble slutt med kasetter overtok CD platene. Etterhvert har også CD platene tapt terreng. Med sosiale medier kan en på Facebook følge møtet fra Sion Molde direkte på søndag ettermiddag. På YouTube kanalen til Sion Molde legges det jevnlig ut ulikt innhold, mye er møteopptak.

Sendetider:
Søndagsmøtet:
Søndag kl. 10:05 og 18:05

Tale, møteopptak:
Tirsdag kl 20:00
Onsdag kl 12:02

Inger Johannes Hjørne

Inger Johanne intervjuer mennesker om deres kristne tro. Spørsmål som hvordan de ble frelst, hva gjorde at de tok valget. Ofte får vi høre om opplevelser av Guds nærvær og Hans omsorg. Programmet er trosstyrkende og inspirerende.

Nytt program hver uke. Produsent er Radio PS i samarbeid med programleder Inger Johanne Melsnes Åndal.

Sendetider:
Mandag kl. 16:02
Tirsdag kl. 09:20
Onsdag kl. 17:20
Torsdag kl. 23:30
Fredag kl. 04:30 og 15:02
Lørdag kl. 14:02
Søndag kl. 09:00

Vindu mot livet

Et program basert på bibelvers eller lengre avsnitt. Laget som en pedagogisk, grundig og interesant daglig bibellesningsserie. Serien består av flere hundre program på omlag et 25 minutter.

Ola Bjorland var i en årrekke programleder og ansvarlig for seiren inntil han døde i 2002. Senere overtok radiopastor Johnn R. Hardang som programleder i serien.

Serien ble i utgangspunktet produsert i samarbeid med den amerikanske radioprodusenten Insight for Living, ledet av Charles H. Swindall, men er i dag en helt selvstendig produksjon. De norske programmene er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Sendetider:
Mandag til fredager kl. 08:30
Søndag kl. 07.20

Det beste av de beste

Dette er små andakter fra andaktsboken Det beste av de beste av Oddvar Nilsen, utgitt på REX forlag i 2001. Den inneholder 366 andakter, noen av de beste andaktene fra noen av de beste andaktholderne.

Disse blir sendt tilfeldig, enkelte netter, fra ca 01:00 til 06.00. Halvard Hatlen er både produsent og den som leser andaktene.

Letta og Finn deler fra sitt hjerte i ord og toner

Letta og Finn Gauseth deler fra sitt hjerte i ord og toner til oppmuntring og trøst. Ideen oppstod når Norge var nedstengt under koronapandemien i 2020. Opprinnelig som sendinger på Facebook, men de legges ut på YouTube. I løpet av omtrent 20 minutter får vi vanligvis høre ett par sanger og trosstyrkende historier fra hverdagen.

Sendetider:
Mandag kl.07:30
Mandag kl.14:30
Tirsdag kl.15:30
Torsdag kl.13:30
Fredag kl.15:30

Bibelundervisning - Bibellesning

Dette er programmer med bibelundervisning, møteopptak, taler eller opplesning fra Bibelen.

Arvid Berntsen har en undervisningsserie om Israelonsdager kl. 22:15 og søndager kl. 01:00

Ny dimmensjon

Programserie fra Troens Bevis Verdens Evangelisering (Sarons dal). Programmene ble produsert for flere år tilbake og Aril Edvardsen var programleder. Han intervjuer mennesker om deres kristne tro.

Sendetider:
Lørdag kl. 09:05

Nistepakka

Er korte andakter på noen få minutter. En fin åndelig nitepakke å ta med seg inn i dagens gjøremål. Programmet sendes tidlig på formiddagen og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Sendetider:
Mandag kl. 06:05
Tirsdag kl. 06:05
Onsdag kl. 06:05
Torsdag kl. 06.05
Fredag kl. 06:05

Dette er mitt liv

Evangelist Jørgen Reinertsen har en brokete fortid. Mange år med kraftig panikkangst og sterke smerter etter 11 prolaps, førte han inn i et stort medikamentmisbruk. Men i 2009 grep Gud inn og helbredet han hjemme på stuegulvet! Nå bruker han sin fortid til å hjelpe andre mennesker til et nytt og bedre liv. I 2015 startet han og kona, Nitti 10, en organisasjon med tverrkirkelig profil, som ønsker å motivere enkeltpersoner og menigheter til utadrettet satsing. Nitti 10 gjennomfører møtekampanjer, sommerfester i friluft, og konseptet «Helaften», i samarbeid med lokale menigheter flere steder i Norge. Programserien «Dette Er Mitt Liv», sendes på mer enn 10 radiokanaler i Norge, og Nitti 10 er svært takknemlige for at Radio PS velger å sende programmene flere ganger i uken!

Inviter gjerne noen på en kopp kaffe og lytt på «Dette Er Mitt Liv» i felleskap! Det kan bli mange nyttige og viktige samtaler i etterkant av programmene. Ta veldig gjerne kontakt med Jørgen for mer informasjon. Telefon: 901 73 193

Programmet er produsert av Radio Loland, Kristiansand.

Sendetider:
Mandag kl. 21:00
Tirsdag kl. 14:02
Onsdag kl. 07:02
Fredag kl. 12:02
Fredag kl. 22:00
Søndag kl. 16:02

Hver dag med Jesus

Korte andakter til oppmuntring, åndelig vekst og personlig seier, fra boken Her dag med Jesus av Andrew Wommack. Andaktene vil inspirer deg til å leve i seier, uavhengig av dine omstendigheter, ved å åpne ditt hjerte til å motta Guds vidunderlige nåde og favør. Wommack ble kalt til tjeneste og begynte i 1968. Etter mer enn 50 år forkynner han fortsatt om Guds ubetingede kjærlighet og nåde. Han er forfatter og bibellærer og når gjennom sine daglige tv-sendinger millioner av mennesker over hele verden. Boken er utgitt på Agape Forlag og det er Tarald Drejer som leser.

Sendetider:
Mandag kl.07:02
Mandag kl.19:32
Tirsdag kl.07:02
Tirsdag kl.19:32
Onsdag kl.19:32
Torsdag kl.07:02
Torsdag kl.19:32
Fredag kl.07:02
Lørdag kl.07:02
Lørdag kl.20:00
Søndag kl.06:00
Søndag kl.23:00

Når Gud griper inn

Käthe Annbjørg Kristoffersen forteller fra sin livshistorie og om overnaturlig inngripen i sitt liv. Samt hebredelser og utfrielser i menneskers liv. Programmet er produsert av Radio Filadelfia, Kristiansand.

Sendetider:
Sendt tidligere

Bibelen og tida

Bibelundervisningsprogram. Programet er fokusert på tidens tegn som det store spørsmålet: Hva sier Bibelen om de siste tider. Jesu gjenkomst. Dette blir sammenlignet med hva som skjer i verden idag. Produsert av Kurt Urhaug.

Sendetider:
Onsdag kl.21:30
Torsdag kl.09:02

 

OpplesningDyp kaller på dyp

Korte oppmuntrende gode og annerledes andakter fra boken Dyp kaller på dyp av Irene Vestvik. Hun sier at i litt over to år har budskapene kommet under nattevåk, på kjøreturer, i ferier, hjemme, i nød og sorg og etter møter med mennesker som har trengt hjelp. Ja i alle livets situasjoner har denne boka blitt til. Den er skrevet som om det er Jesus som taler til oss.

Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for denne andaktsboka, er at du skal få oppleve å møte Jesus gjennom budskapene. At de skal nå inn til deg og røre ved deg. Det viktigste et menneske kan oppleve er nettopp et møte med den levende Gud som forvandler hele livet. Gud er ikke overfladisk, men dyp. Derfor vil Han inn i dypet på oss og gjennomsyre oss med sin kjærlighet. GUD ER KJÆRLIGHET! Hans dype kjærlighet og kraft søker dypet i deg. Du er så høyt elsket!

Andaktene er produsert av Radio PS. Sølvi Hjertvik Nilsen leser.

Sendetider:
Mandager kl. 08:10 og 23:45
Tirsdager kl. 08:10 og 22:30
Onsdager kl. 08:10 og 23:45
Torsdager kl. 08:10 og 22:15
Fredager kl. 08:10 og 23:00

Erik Moen forteller

Radio PS laget i samarbeid med Romsdalsmuseet en programserie med Erik Moen, fra Måndalen. Han forteller eller kåserer om hvordan det var i gamle dager, kontra hvordan det er i nyere tid.

Sendetid:
Sendt tidligere

Norges Kongesagaer

Opplesningsserie som tar for seg Norgeshistorien fra vikingetiden. Er du intresert i historie så er dette programmet for deg. Dette er den største opplseningsserien Radio PS har laget. Otto Tornes leser.

Sendetider:
Sendt tidligere

La meg gråte!

Er en sann historie skrevet av av Cookie Rodriguez. Den handler om en gateprostituert narkoman, som fikk et nytt liv etter møte med Teen Challenge i USA. Etter å ha ha blitt kjent med disse nestekjærlige og frimodige kristne, fant endelig Cookie noe hun ønsket seg mer enn heroin.

Opplesningsserien er produsert av Radio PS. Britt Elli Kvaran leser.

Sendetider:
Sendt tidligere

Markens Grøde

Markens Grøde er en historisk roman av Knut Hamsun, utgitt første gang i 1917. Handlingen finner sted i siste halvdel av 1800-tallet. Romanen er en bred episk fortelling om Isak Sellanraa, som bryter ny mark og bosetter seg et sted i Nord-Norge. Isak har enkle livsbehov og ønsker, men opplever stadig nye utfordringer. Kort fortalt om utviklingen i jordbruket, om nyrydding og om overgangen fra naturalhusholdning til pengehushold.

Opplesningsserien er produsert av Radio PS. Otto Tornes leser.

Sendetider:
Sendt tidligere

Jeg våget å kalle ham far

Jeg våget å kalle ham far er den mirakuløse historien om en muslimsk kvinnes møte med Gud. - Bilquis Sheikh personlige selvbiografi. Boken ble utgitt i 1978 med tittelen "I Dared To Call Him Father".

Boken er tilgjengelig på flere forskjellige språk, foruten norsk, engelsk, arabisk, kinesisk, urdu, persisk, finsk, thai, amharisk, tigrinya og italiensk. Ja kanskje enda flere språk. Boken er en klassiker i kristen litteratur og muslimsk evangelisering og regnes som en bestselgende bok, med over 300 000 solgte eksemplarer. I 2003 ble en påkostet en 25-års jubileum versjon av boken utgitt.

Rigmor Skotheim leser. Opplesningsseriene er produsert av Radio PS med tillatelse fra Hermon Forlag.

Sendetider:
Sendt tidligere

Ild og aske - Sølvknappen - Brødrene

Hjerteradioen laget en programserie der Johan Fredrik Mælum leser trilogien Ild og Aske, Sølvknappen og Brødrene av Kjell Ruud. Radio PS har fått lov å sende denne spennende opplesningsserien.

Dette er tre bygderomaner, der forfatteren forteller om hvordan livet kunne ha vært for noe over 200 år siden. Hovedpersonene er det nøysomme og arbeidsomme ekteparet Marte og Søren. Vi møter dem i hverdagen og får innblikk i datidens kultur, levevis og gjøremål.

Dette var på den tid Hans Nilsen Hauge reiste rundt, han samlet mange til sine evangeliske møter, men var forfulgt av myndighetene.

Sendetider:
Mandager kl. 16:30
Torsdag kl. 12:30
Fredager kl. 07:20
Lørdag kl. 21:30
Søndager kl. 07:40

Robinson Crusoe

Opplesningsserie fra boken om Robinson Crusoe, en roman av den engelske forfatteren Daniel Defoe. Boken kom ut første gang i 1719. Historien er om Robinson, som havner på en øde øy og som må klare seg selv. Otto Tornes leser.

Sendetid:
Sendt tidligere

Salomos Ordspråk

Opplesningsserie fra Bibelen. Salomos ordspråk, en av Bibelens bøker, med visdom, kloke tanker, gode leveregler og vektige uttalelser av forskjellig art. Den inneholder flere moralske oppfordringer og advarsler. Innimellom kommer visdomstaler og visdomsord, og hele boken slutter med «Diktet om den gode hustru». Otto Tornes leser.

Sendetider:
Sendt tidligere

Småstykker fra Kari Vinjes barnebøker

Opplesning fra en av Kari Vinjes barnebøker, med gode historier og poeng. Til ettertanke både for barn og voksne. Historiene har gjerne et kristent budskap. Seriene går på omgang.

Forfatteren Kari Vinje er mest kjent for å ha skrevet om den vesle jenta Kamilla og tyven Sebastian (Tyven og tyvebarnet 1991). Boken er også filmatisert. Kamilla blir foreldreløs og flytter til sin søkkrike onkel Ole i Kristiansand. Men hans kone har ikke særlig sans for barn og vil sende henne på en kostskole i Danmark. Dette synes han er hjerteløst og ønsker å smugle henne til storesøster Sofie som jobber som kjøkkenhjelp på en storgård på landet. Men underveis blir hun både mobbet og robbet. Heldigvis kommer Sebastian henne til unnsetning, selv om han risikerer mye, vet ikke Kamilla at redningsmannen hennes er en tyv på rømmen.

Bøker av Kari Vinje:
• Adrians hemmelighet og andre fortellinger (1966)
• Den vesle jenta og den store tyven (1972)
• Kamillas venn (1976)
• Gud og jeg er venner (1979)
• Ekornløven (1981)
• Mannen med arret (1985)
• Tyven og tyvebarnet (1991)
• Den lille spionen (1992)
• Den usynlige vennen (1994)
• Pelle og de to hanskene : ei bok om døden (1999)
• Skrapkaka det er meg : Selvbiografi (2011)

Opplesningsseriene er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Sendetider:
Onsdager kl. 17:25
Torsdag kl. 14:20
Lørdag kl. 21:00

Tid for bok

Opplesning fra en av bøkene vi har. Det sendes normalt ett nytt kapittel hver uke.

• Salomos ordspråk - en av Bibelens bøker
• Robinson Crusoe - av Daniel Defoe
• Ild og Aske, Sølvknappen og Brødrene - en trilogi av Kjell Ruud
• Jeg våget å kalle ham far - av Bilquis Sheikh
• Markens Grøde - av Knut Hamsun
• La meg gråte - av Cookie Rodriguez
• Norges kongesagaer - Norgeshistorien fra vikingtiden

Sendetider:
Mandager kl. 16:30
Torsdag kl. 12:35
Fredager kl. 07:20
Lørdag kl. 21:30
Søndager kl. 07:40

 

Andre programNaturens verden

Programmet omhandler en lang rekke tema fra naturen, planter, fugler og dyr, fra små ukjente insektgrupper til store pattedyr. Men ikke bare fakta om farlige, ukjente, store og små, gode eller snille, plagsomme og skadelige planter og dyr, men likeså kan det være spennende, overraskende og utrolige ting fra naturen. Kanskje noe du aldri har hørt om. Alt fra plantenes verden til det å bygge fuglekasser. Halvard Hatlen har satt sammen innholdet og blandet det med mye musikk, særlig fra sjangerene jazz, blues, klassisk og nyere lovsang.

Sendetider:
Tirsdag kl. 23.00
Torsdag kl. 20.00
Fredag kl. 14.00
Lørdag kl. 08.00
Søndag kl. 14.00

Hilsen fra den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
Et ord fra Jerusalem

Aktualitetsprogram om Israel og Midtøsten, med nyheter om Israel og Palestinere du ikke får i andre medier. Radioprogrammet er også kalt "Et ord fra Jerusalem" og er laget av den norske avdelingen av den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.
Innholdet er artikler om aktuelle saker og hendinger, reportasjer og fortellinger om hva som skjer i Israel. Her gis en bibelsk og profetisk innsikt, og man oppdateres på de arrangementer Ambassaden innbyr til i Norge og verden forøvrig.
Nytt program annenhver uke. Programleder er Dag Øyvind Juliussen.

Sendt tidligere

MIFF - Med Israel for fred

Aktualitetsprogram om Israel og Midtøsten, med nyheter om Israel og Palestinere du kanskje ikke får i andre medier. Korte kommentarer om hendelser i og om Israel og jøder.

MIFF er for alle venner av Israel som ønsker faktabasert kunnskap og forståelse av problematikken i Midtøsten. MIFF er nøytral, uten tilknyttning til noen politisk eller religiøs organisasjon. For mer info se hjemmesiden: www.miff.no

Nytt programinnslag normalt annenhver uke, men produksjonen er svært uregelmessig. Total varighet 15 minutter. Programvert er Conrad Myrland.

Sendetider:
Torsdag kl. 23:15
Fredag kl. 21:45
Lørdag kl. 10:45
Søndag kl. 12:00

Kristent Nyhetsmagasin

Nyhetsprogram med nyheter fra kristenheten i hele Norge og internasjonalt og lokalt. Produsent og programansvarlig er Arnstein Sivertsen.

Sendetider:
Mandag kl. 07.02
Onsdag kl. 23.30
Torsdag kl. 23.00
Fredag kl. 20.30
Lørdag kl. 10.30 og 20.40
Søndag kl. 13.30 og 22.00

Gamelt frå Vestnes

Historieprogram som omhandler Vestnes Prestegjeld i gamle dager. Bygd over en bok av kirkesanger Ivar Brovold, ugitt i begynnelsen på 1900-tallet. Omhandler gardshistorie, slektshistorie, skolekretser, kirkeliv, embedsverket, lege og prest, men også lokal musikk fra Vestnes. Produsent er Harald Henriksen.

Sendetider:
Torsdag kl. 22.00
Fredag kl. 09.02

Radiosøndagsskolen

Søndagskole for de minste. En radiosøndagsskolesending inneholder både elementer fra formidlingsopplegget til søndagsskolen; SPRELL LEVENDE og søndagsskolebladet BARNAS. Det vil si sang, bibelfortelling, bønn, vitser og fortsettelsesfortellinger. I tillegg er det en fast spalte som heter «min søndagsskole» der ulike søndagsskoler i hele landet blir intervjuet.

Programmet er en time langt og er produsert av Søndagsskolen i Karmsund, Sunnhordland krets i samarbeid med Kristen Nærradio Haugaland (KNH).

Sendetider:
Sendt tidligere

Ukens fugl

"Alle fugler små de er" - heter det i den kjente sangen. I disse korte programmene forteller Halvard Hatlen om både de små og de store fuglene. Hvert program omhandler en fugleart. Programmet gir en kort beskrivelse av fuglens utseende, liv, hekkeperiode, matvaner med mer og selvsagt får vi høre fuglesangen.

Av verden mer enn 9000 arter, regnes det med at det kan være så mange som 464 fuglearter i Norge. Av disse regnes 225 som regelmessige hekkefugler. Generelt er informasjonen hentet fra internett og Aschehougs Fuglebok (2008). Noen program er basert på korte artikler fra nettstedet forskning.no der ornitolog Hans Petter Kristoffersen som har ført pennen og han forteller også små historier fra sine mange møter med fugler.

Sendetider:
Tirsdag kl. 07.04 og 17.30
Onsdag kl. 17.05 og 21.45
Torsdag kl. 09.20
Lørdag kl. 21.20

Fra arkivet: Radio PS

Er gjenhør av noen eldre program vi har plukket fra arkivet. Programmet så første gang dagens lys i anledningen at Radio PS hadde sendt radio i 25 år.

Sendt tidligere

Radioloftet

Er et litt tilbakelent samtaleprogram, med underlige spørsmål, sammenligninger og svar på det som har med å leve et kristenliv. Programmet er innom mange slags tema, fra bønnelivet, tro, dåp, helbredelse, synd, forførelse, skyldfølese, selvbilde, andre religioner og mye mye mer.

Programledere er Vidar Johnsen og Svein Nordhaug. Begge øser av sin rike kunnskap om relasjoner mellom mennesker, kristentro i praksis og bibelkunnskap.

Sendetider:
Sendt tidligere

Åpne Dører

Er et aktualitetsprogram fra Åpne Dører, en upolitisk, internasjonal og tverrkirkelig kristen organisasjon, som arbeider for forfulgte kristne. Vi får høre glimt fra arbeidet med å styrke og utruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus. Åpne dører ble etablert i 1955 av hollenderen Broder Andreas. Mer informasjon finnes på http://www.opendoors.no/.

Programmet er knapt 20 minutt langt og det kommer ett nytt hver 14 dag. Det er produsert av Radio Sunnmøre. Olaug Lillian Bjørke er programansvarlig, hun er områdeleder i Åpne Dører, Sunnmøre. Programmet sendes av flere norske nærradioer.

Sendetider:
Søndag kl. 12.45
Mandag kl. 14.00
Tirsdag kl. 12:20
Torsdag kl. 14.00
Lørdag kl. 20.25

Radionyhetene

Vi samarbeider med www.radionyhetene.no De leverer riksnyheter på to minutter. Produsert minutter før det gå på lufta.

Sendetider:
Mandag - Fredag kl. 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16 og 17.00

Lørdager kl. 08, 09, 10 og 19.00

Lørdag og søndag kl. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18.00

 
 

Om Radio PS

Radio PS er Romsdals eldste nærradio som fortsatt er i drift. Radio PS hadde sin første sending, den 12. november 1984, kl 16.00, som var en samsending med Radio Romsdal. Det hadde noen år tidligere vært noen radiosendinger under Jesusfestivalen (Ung Visjon), men Radio PS/Radio Romsdal var de første med kontinuerlige sendinger. Radioen har fra starten av sendt fra eget studio hos Pinsemenigheten Sion i Molde. Radio PS har konsesjon til kommunene Molde, Fræna, Aukra, Midsund og Vestnes. Men den kan lyttes til i et større område.

Formålet er først og fremst å spre Guds Ord inn i de tusen hjem. Men radioen sender også andre program uten en direkte kristen profil. Mange mennesker har fått en positiv holdning til kristen tro. Flere har tatt imot det kristne budskapet og fått et personlig forhold til Jesus. Mange som av fysiske eller andre årsaker har vanskelig for å komme til møter, har gjennom Radio PS funnet en god kristen støtte og hjelp. Radio PS er distriktets største distributør for det kristne budskap, også på tvers av menighetgrenser.

Drift

Radio PS eies av Molde Nærradio AS og drives av Pinsemenigheten Sion, Molde. Radioen har ingen ansatte eller utbetaler honnorar for bidrag. Arbeidet drives i sin helhet på dugnad med tusenvis av dugnadstimer hvert år.

I tillegg til frivillighet og dugnad er vi avhengig av omtrent 5.000,- pr. uke for å dekke utgifter til husleie, sendeutstyr, avgifter til Tono og Grammo og mer. Takket være bidrag fra våre lyttere har dette lykkes fram til i dag.

Redaktører

1984 - 1985 - Roger Skaug
1985 - 1986 - Tor Aage Skoglund
1986 - 2015 - Arnstein Sivertsen
2015 -         - Halvard Hatlen

 


vipps
Gi din gave med VIPPS
Søk opp 718820 under «betal» i VIPPS.
Der finner du «Radio PS»
 
bankkonto
Gi din gave med bankoverføring
Vår gavekonto 9650 05 83646
Radio PS / Molde Nærradio,
Kometvegen 7, 6419 Molde

Bjørn Tornes har vært med siden begynnelsen


Bjørn Tornes med en gjest i studio

Olaus Brunvoll og Leif-Petter Moe med senderen noen dager før start den 12. november 1984 (fra Romsdals Budstikke)


Arnstein Sivertsen er synonymt med Radio PS, mangeårig redaktør, ildsjel og den som har oversikten


Redaksjonen på 1980-tallet - dengang det var faste ansatte


Arnstein ser til en sender, høyt opp på fjelltopper er ideelt, værutsatt er det og noen ganger trengs det vedlikehold selv om været er dårlig ...


God respons og optimisme


Satelittsending til 45 radiostasjoner over hele Norge og Sverige ....


Harry Oterhals og Anita Skoglund med godt humør og brus med ananassmak ....


Roger Skaug fikk radioen igang og var redaktør det første året


Harald Henriksen har lagt ned ufattelig med dugnadstimer. Her fra teknikkerrommet i det nye studioet i andre etasjen på Sion


Trygve Sæter, med medhjelpere under en "Nattevakt" sending


Karl Ivar Iversen her i radioens første studio i underetasjen på Sion


Harald Henriksen opptatt med produksjon av radioprogrammer. Her er han hjemme i sitt eget lille men godt utstyrte private studio